Genomiks
MK

Pse ta zgjedhni Panoramа?

Për Panorama

Panorama është skrining test prenatal jo-invaziv (NIPT) i cili do të ju japë informata për aberacionet dhe mikrodelecionet më të shpeshta kromozomale duke analizuar ADN fetale të izoluar nga gjaku i nënës, më herët në javën e nëntë të gjestacionit.

Karakteristikat e testit
Njdeshmëria e testit dhe rezultatet false pozitive
Panorama ka përqindje më të vogël të rezultateve false negative 0.6 %, të publikuara në studime valide
  • Fraksioni i ulur fetal shpesh është arsye për rezultate false negative
  • Panorama mat fraksionin fetal saktësisht duke përdorur teknologji të zhvilluar dhe algoritme, me çka rrit njdjeshmërinë dhe saktësinë e testit edhe në raste të fraksionit të ulur fetal.
Panorama është testi NIPT i vetëm i cili ka 100% saktësi në identifikimin e gjinisë.

Testet tjera NIPT mund të japin rezultat të gabuar për gjininë në 1 në 77 pacientë .