MK

Testi i vetëm NIPT i cili bën dallim mes ADN së nënës dhe ADN fetale.

Pse ta zgjedhni Panoramën?

Karakteristikat kryesore

 • Testi Panorama kryhet përmes një procedure të thjeshtë me marrjen e gjakut venoz pas javës së nëntë të gestacionit, pa rrezik për nënën dhe foshnjën.
 • Panorama ofron konsultim lokal gjenetik para dhe pas marrjes së rezultateve, tërësisht pa pagesë për të gjithë ata që dëshirojnë të marrin më shumë informata për metodologjinë, principin dhe gjendjet që i analizon testi.

Shkarko broshurë

Përparësitë klinike

 • Panorama detekton gjendje të cilat nuk mund t’i detektojnë testet tjera, duke përfshirë shtatzëninë molare, triploidinë dhe vanishing twin.
 • Skriningu për të gjitha gjendjet është me ndjeshmëri më të lartë se sa çdo NIPT test tjetër (për më shumë informata KËTU).
 • Falë metodolgjisë së veçantë për analizën e mostrës Panorama është i vetmi NIPT test i cili bën dallim mes ADN së nënës dhe ADN fetale (për më shumë informata KËTU).
Çka zbulon Panorama?
Panorama i zbulon të gjitha çrregullimet më të shpeshta gjenetike që shkaktohen nga ndryshimi i numrit të kromozomeve të frytit. Panorama është i vetmi test prenatal jo-invaziv i cili mund ta detekton triploidinë.

Rezultate të personalizuara

Panorama mundëson që pacientët të marrin rezultate të personalizuara të cilat japin informata për shëndetin e foshnjës suaj.

Rrezik i vogël

 • Rezultati me rrezik të ulur tregon se mundësia që foshnja juaj të ketë çrregullime të cilat i takojnë panelit Panorama të zgjedhur është e vogël.

Rrezik i lartë

 • Rezultati me rrezik të lartë nuk do të thotë se foshnja juaj ka çrregullim kromozomal, ajo tregon se mundësia për të pasur të njëjtin është e madhe.
 • Rezultati me rrezik të lartë nuk do të thotë se foshnja ka çrregullim kromozomal. Përkundrazi, ajo tregon për mundësi shumë të madhe që foshnja të ketë një gjendje të tillë. Mjeku juaj mund të rekomandojë konsultim gjenetik dhe/ ose specialist të mjekësisë fetale. Mund të ju ofrohen teste diagnostike invazive siç janë amniocenteza ose biopsia korion. Nuk duhet të merren vendime për ndërprerjen e shtatzënisë vetëm në bazë të rezultatit të testit Panorama.

Pa rezultat

 • Në një përqindje të vogël të rasteve mund të ndodhë që Panorama të mos jep informata të mjaftueshme për ta vërtetuar rezultatin e saktë nga mostra juaj. Në këtë rast rekomandohet që të merret mostra e dytë e gjakut dhe të përsëritet testi.
 • Nëse rezultati përsëri është me “no call” njoftim atëherë nevojitet këshillim i mëtutjeshëm gjenetik, vlerësim detal me ultratingull ose shqyrtim diagnostik.
 • Sesione informative gjenetike pa pagesë janë në dispozicion. Rezervoni sesion pa pagesë me njërin nga konsultantët tonë gjenetik në e-mail: info@genomiks.mk Këto sesione një-me-një mund të bëhen para ose pas testimit.

Procesi Panorama

Hapi 1

Rekomandimi i mjekut për testin Panorama

Hapi 2

Marrja e mostrës (gjakut)

Hapi 3

Dërgimi i mostrës në Natera dhe analiza e tij

Hapi 4

Mjeku merr rezultatin në afat prej 7 deri 10 ditë pune