SQ

Единствениот NIPT тест кој прави разлика помеѓу мајчината и феталната DNA

За кого е наменет Panorama пренаталниот скрининг тест ?

Panorama тестот е наменет за било која возраст, после 9-та недела од бременоста. Може да се користи за близначна бременост, бременост со донирана јајна клетка или сурогат.

Кога најрано може да се направи тестот ?

Panorama може да се направи најрано во 9-та гестациска недела

Какви придобивки имате од Panorama неинвазивниот пренатален тест ?

Во рана, 9-та гестациска недела, со едноставна процедура на земање крв од мајка, можете да добиете информација дали Вашето бебе е со зголемен ризик за многу генетски абнормалности како Down-ов синдром. Можете да добиете и информација за полот на бебето.Сите овие состојби ги добивате со многу голема точност и прецизност. Panorama со 99% точност детектира Down-ов синдром и има најмала лажно позитивна референца за останатите состојби како Трисомија 21, трисомија 18 и трисомија 13

Каков примерок е потребен за анализа ?

За Panorama тестирањето е потребно 20мл венска крв

Што опфаќа тестот ?

Panorama тестот може да ги детерминира најчестите хромозомски аберации(промени во бројот на хромозомите) вклучувајќи трисомија 21, трисомија 18 трисомија 13, моносомија на Х хромозомот и триплоидија.Доколку е потребно може да вклучите и дополнителни микроделеции како 22q11.2 делециски синдром, 1p36, Cru-di-chat синдром, Prader-Willi и Angelman синдром. Пол и фетална фракција се исто така вклучени во сите панели

Колку време е потребно за да добијам резултат ?

Резултатите се добиваат за 7-10 работни денови

Како ќе знам дека резултатот е достапен ?

Во моментот кога Вашиот резултат е готов се испраќа кај Вашиот доктор, а Вие добивате известување дека можете да се јавите во ординацијата на докторот и да закажете преглед или консултација.

Како изгледаат резултатите ?

Panorama резултатите може да бидат со следен исход:
 • Низок ризик: Резултат со низок ризик подразбира дека има многу мала веројатност Вашето бебе да има некоја од состојбите кои се вклучени во одбраниот Panorama панел.
 • Висок ризик: Резултат со висок ризик не значи дека Вашето бебе има генетска абнормалност.Препораката за генетско советување и потврда од дијагностички методи е процедурата која е треба да се следи при ваков резултат.
 • Без резултат: кај мал број на случаи може да се случи да не може да добиеме резултат. Причините за тоа може да бидат различни, затоа препораката е генетска консултација и одредување на следните чекори во евалуација на конечниот резултат.

Колку достапни панели има Panorama тестот ?

 • Eдинечна бременост
  • Panorama Basic Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y
  • Panorama Basic Plus Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y, 22q11.2 microdeletion
  • Panorama Advanced Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y, 22q11.2 microdeletion, 1p36, Cru-di Chat, Prader Willy, Angelman syndrome
 • Близначна бременост
  • Panorama monozygotic twins Panel - T21,T18,T13, X&Y, 22q11.2 microdeletion
  • Panorama dizygotic Panel - T21, T18, T13
Во сите панели добивате информација за фетална фракција и пол(опционално)

Доколку имам повеќе прашања ...

Можете да не контактирате на mail info@genomiks.mk или да закажете консултација на +389 71 379 951